Regulamin zwiedzania Zamku Książąt Mazowieckich

l. Informacje ogólne

Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających:

Czynne codziennie oprócz poniedziałków i dni poświątecznych
w godz. październik – kwiecień do 8:00 do 16:00
maj – wrzesień od 10:00 do 18:00
Ekspozycje nieczynne:
1 stycznia, Trzech Króli, Wielkanoc (niedziela, poniedziałek), Boże Ciało, 1 listopada i 25 grudnia.
W pozostałe święta ekspozycje czynne normalnie.
Ostatnie wejście: na pól godziny przed zamknięciem ekspozycji.
– Dziedziniec udostępniony bezpłatnie dla zwiedzających w godzinach otwarcia muzeum,
– podstawą wejścia na ekspozycję muzealną Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia,
– szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, organizowanych koncertów i wykładów oraz cen biletów uzyskać można w kasach biletowych, telefonicznie pod nr. 023 672 40 64 oraz na stronie internetowej muzeum www.muzeumciechanow.pl

2. Przepisy porządkowe

Dziedziniec

– obowiązuje ruch pieszy,
– wprowadzone rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach,
– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery.

Na terenie Dziedzińca obowiązują następujące zakazy:

– wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
– hałaśliwego zachowania się i biegania,
– palenia tytoniu,
– fotografowania z użyciem statywu.

Wnętrza muzeum

– plecaki, torby, walizki należy pozostawić w kasie Zamku,
– muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania,

Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

– wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
– wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
– palenia tytoniu,
– jedzenia i picia,
– zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
– używania telefonów komórkowych,
– fotografowania z użyciem statywu,
– fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
– dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
– wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
– wchodzenia na mury (baszty i kurtyny), poza wyznaczonym szlakiem zwiedzania.

3. Zgody Dyrekcji Muzeum Szlachty Mazowieckiej wymaga:

– wjazd samochodów, motocykli motorowerów na drogę dojazdową i teren dziedzińca,
– prowadzenie działalności artystycznej, gospodarczej (w tym akwizycji),
– organizowanie akcji reklamowych,
– wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku w celach komercyjnych.

Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotów również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

Udostępnij na: