Informacje o przetargach

Informacja o ogłoszeniu przetargu na realizację zadania:

„Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej”

Informacja o ogłoszeniu przetargu na realizację zadania:
„Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich (XIV w.): prace konserwatorskie kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrzne fragmenty kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Muzeum.

 

Informacja o przetargu na konserwację wież Zamku Książąt Mazowieckich

specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie „Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV w.: prace konserwatorskie – wnętrza obu wież” znajduje się na stronie BIP Muzeum.

Ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej na przeniesienie dworku wraz ze spichlerzem

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Muzeum.

Udostępnij na: