Pamięci Bohaterów ZWZ-AK, straconych przez niemieckiego okupanta na dziedzińcu ciechanowskiego zamku-w 80. rocznicę

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,  Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zapraszają na Uroczystości patriotyczno-religijne „Pamięci Bohaterów ZWZ-AK, straconych przez niemieckiego okupanta na dziedzińcu ciechanowskiego zamku-w 80. rocznicę”, które odbędą się 17.12.2022r.  o godzinie 12:00 w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Udostępnij na: