Zwiedzanie z komisarzem wystawy „Album Szymanowskich – historia kilku zdjęć”

plakat