Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.03.2008 r.
Wykonanie remontu budynków gospodarczych Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie