Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.10.2008
„Wykonanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego adaptacji budynku w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 79 na magazyny z budową garażu i uporządkowaniem otoczenia wraz z kosztorysem inwestorskim”

 

Udostępnij na: