Zastępstwo Inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie..

23.03.2010r.
Przedmiotem zamówienia jest zastępstwo inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Zamówienie obejmuje: 1)Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu ww. inwestycji, w tym współpraca z autorem projektu Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, architektem Markiem Kleczkowskim w zakresie aktualizacji projektu i dodatkowych opracowań. 2)nadzór inwestorski nad realizacją umowy, 3)rozliczenie inwestycji oraz 4)promocję projektu zgodnie z zasadami opisanymi w umowie o dofinansowaniu projektu, wyciąg z umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Udostępnij na: