Zaproszenie na spotkanie z Panem Markiem Sosenko- znanym kolekcjonerem z Krakowa

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza na spotkanie ze znanym kolekcjonerem z Krakowa, z Panem Markiem Sosenko „Biżuteria i pamiątki patriotyczne Powstania Styczniowego”  w scenerii wystawy Chwała Zwyciężonym. W 150 Rocznicę… w dniu 15 maja (środa)  2013 r. o godz. 17.30  w budynku ekspozycyjnym Muzeum  przy ul. Warszawskiej 61

WSTĘP  WOLNY

Marek Sosenko znany i ceniony kolekcjoner, archiwista, autor wielu niezwykłych wystaw i publikacji. 

 W gromadzeniu zbiorów towarzyszy mu entuzjazm, pasja, uśmiech losu, szczęście do ludzi oraz ciężka praca polegająca na poszukiwaniu i wnikliwym selekcjonowaniu zabytków, które trafiają w jego ręce.

 Wszechstronna wiedza i doświadczenie wynikające z obcowania z dawnymi przedmiotami stawiają go w pierwszym rzędzie autorytetów w wielu dziedzinach historii kultury materialnej. Autor największego w Polsce zespołu  prywatnych kolekcji, wpisuje się na stałe do  kręgu osób, zasłużonych dla kultury polskiej, a zbiory rodziny Sosenków pozwalające na zilustrowanie niemal każdego aspektu życia i twórczości człowieka, stanowią bardzo ważny element dziedzictwa
narodowego, o bezcennej wartości historycznej.

Udostępnij na: