Zaproszenie na spotkanie z ojcem Mieczysławem Celestynem Paczkowskim.

14 kwietnia (czwartek) 2011 roku odbyło się spotkanie z ojcem Mieczysławem Celestynem Paczkowskim.
Temat spotkania: „Wędrówka śladami Chrystusa”

O. Celestyn Mieczysław Paczkowski jest członkiem Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów filozoficznych w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu, został skierowany na studia teologiczne do Studium Theologicum Jerosolimitanum w Jerozolimie. Po otrzymaniu święceń prezbiteratu w Jerozolimie 29 czerwca 1988 i ukończeniu studiów patrystycznych w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w seminarium Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie. Był również wykładowcą Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie.

Po powrocie do Polski został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikuje na łamach polskich i włoskojęzycznych periodyków naukowych. Teksty popularnonaukowe dotyczące archeologii biblijnej, polityki krajów Bliskiego Wschodu i historii kościołów wschodnich patrologa ukazują się na łamach katolickiego kwartalnika Ziemia Święta. Współpracuje z polskim Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie, organizując pielgrzymki do krajów Bliskiego Wschodu.

 

Udostępnij na: