Zaproszenie na lekcję muzealną

Muzeum Szlachty Mazowieckiej serdecznie zaprasza
młodzież szkolną do budynku ekspozycyjnego przy
ul Warszawskiej 61 na lekcje muzealną pod tytułem
„Karty z dziejów Ciechanowa 1939-1945”.

Lekcja prowadzona jest na bazie wystawy czasowej pod tym samym tytułem. Połączona jest z pokazem filmu obejmujący ten burzliwy okres z historii naszego miasta, broni zdjęć oraz pamiątek po obywatelach naszego miasta. Dodatkowym urozmaiceniem lekcji jest czynny udział uczniów w jej zwiedzaniu poprzez rozwiązywanie krzyżówek pod pilnym okiem pracowników muzeum.

Czas trwania lekcji to ok. 90 minut. Koszt to 50 zł ( dla grupy do 20 osób).

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 23 672 55 87 lub w budynku ekspozycji ul Warszawska 61a

Udostępnij na: