Zapraszamy na spotkanie

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza serdecznie  25 marca (sobota) 2023 roku o godzinie 15:00 do Zamku Książąt Mazowieckich na spotkanie z Panem Robertem Radzikiem autorem książki: „WALCZYĆ JAK NASI PRZODKOWIE NZW NA MAZOWSZU PÓŁNOCNYM 1945-1954 W FOTOGRAFIACH I DOKUMENTACH”.

ROBERT RADZIK – urodzony w 1969 roku. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz podyplomowych studiów Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego. Wieloletni pracownik administracji rządowej oraz samorządowej. Problematyką antykomunistycznego podziemia
niepodległościowego zajmuje się od początku lat 90. Od prawie dekady swoje indywidualne badania historyczne koncentruje na dziejach podziemia narodowego na Białostocczyźnie i Mazowszu Północnym. Współpracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz kwartalnika „Wyklęci”. Autor książek: „Z otchłani niepamięci. Szkice i opowieści o Wyklętych z NZW”; „Wnutriennicy czyli cena zdrady”, „Niezłomny major. Rzecz o Marianie Kozłowskim”; „Wszystko dla kochanej Ojczyzny. Rzecz o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym”. W 2021 roku ukazał się monumentalny album jego autorstwa o Okręgu Białostockim NZ pt. „Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna”. Najnowszą pozycją książkową jego autorstwa jest obszerny album fotografii i dokumentów Okręgu Północne Mazowsze NZW pt. „Walczyć jak nasi przodkowie”.
 

Udostępnij na: