Zapraszamy na finisaż wystawy „Jan Piotr Norblin – artysta dwóch narodów”

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie serdecznie zaprasza na finisaż wystawy pt.:„Jan PiotrNorblin – artysta dwóch narodów”, który odbędzie się (w czwartek) 19 stycznia 2023 r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym przy ul. Warszawskiej 61. Muzeum zadbało o finisażowe atrakcje.

Spotkanie uświetnią dwa wykłady:

„Znaczenie przedstawień sejmików w końcu XVIII wieku, na rysunkach i rycinach Jana Piotra Norblina i jego uczniów” – wykład wygłosi prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, wybitny historyk sztuki, specjalista w zakresie europejskiej sztuki nowożytnej, baroku, historii kultury i  ikonografii władzy,  profesor Instytutu Historii Sztuki UW. W latach 1995–1998 dyrektor polskiego ośrodka przy Sorbonie w Paryżu (Centre de civilisation polonaise, CCP). Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Długoletni członek rad muzealnych Zamku w Wersalu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu w Wilanowie. Członek towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. Autor licznych publikacji naukowych.

.„Jan Piotr Norblin – rytownik i nauczyciel grafiki”  – wykład wygłosi  Paweł Ignaczak historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie prodziekan Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracował w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w Muzeum Warszawy. Pracę doktorską poświęcił sztuce graficznej Jana Piotra Norblina (1745-1830). Interesuje się szeroko rozumianą kulturą artystyczną XVIII wieku, grafiką dawną (głównie polską i francuską XVIII i XIX wieku) a także problematyką kolekcjonerstwa w XIX i XX wieku. Obecnie prowadzi badania nad nieprofesjonalną twórczością plastyczną polskiej arystokracji w XVIII i w początkach XIX wieku.

Podsumowanie: kustosz Dariusz Krawczyk -kurator wystawy „Jan Piotr Norblin-artysta dwóch narodów”.

Muzeum przygotowało także niespodziankę dla uczestników. Zapraszamy.

Wstęp wolny

Udostępnij na: