Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie już otwarty _od wtorku do niedzieli w godzinach 8:30 – 15:30.

Dzień 25 stycznia 2013r. był niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
a także turystów kochających średniowieczne warownie. Został bowiem uroczyście otwarty (po trwającej blisko 2 lata rewitalizacji) Zamek Książąt Mazowieckich. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem 40 lat istnienia Muzeum w Ciechanowie, ponieważ 01.01. 1973r. powołano do życia pierwsze w mieście muzeum pod nazwą Muzeum Zamku.

Pracownicy Muzeum w strojach średniowiecznych witali gości i zapraszali w progi warowni. Otwarcie rozpoczęła konferencja prasowa. Dyrekcja muzeum w osobach pani Dyrektor Hanny Długoszewskiej – Nadratowskiej a także wicedyrektora Antoniego Krzysztofa Sobczaka przywitała przybyłych gości. Pani Dyrektor opowiedziała o celach projektu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, do których głównie należała ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez przekształcenie martwej ruiny Zamku w żyjący obiekt, który uczy, świadczy o historii a także wpływa na rozwój turystyczny miasta i regionu.
Ponad to – dodał Dyrektor Sobczak celem projektu było pełne przywrócenie społeczeństwu i ożywienie kulturalne Zamku. Dotychczas – co warto podkreślić obiekt nie posiadał powierzchni wystawienniczej, sali edukacyjnej i sanitariatów. Zamek mógł być oglądany jako bryła architektoniczna. Turyści pozbawieni byli jakiegokolwiek zaplecza sanitarnego. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych utrudnione było przekazywanie nawet minimum wiedzy o Zamku. W trakcie konserwacji baszt z zewnątrz odkryto i odrestaurowano piękne freski.
Na zakończenie konferencji pani Dyrektor Dłogoszewska – Nadratowska zaprosiła wszystkich do zwiedzania „ Domu Małego” – I etapu rewitalizacji.
Wśród gości znaleźli się: poseł Mirosław Koźlakiewicz, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie pan Andrzej Kamasa, gospodarzy miasta i powiatu reprezentowali Prezydent Miasta Ciechanów pan Waldemar Wardziński, wiceprezydent Ewa Gładysz, Starosta Powiatu Ciechanowieckiego Sławomir Morawski, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana była przez panią Dyrektor Elżbietę Szymanik zaś Urząd Wojewódzki reprezentował pan Grzegorz Wróblewski. Poza wymienionymi osobami na uroczystości zjawili się Radni samorządowi wszystkich szczebli, dyrektorzy placówek kulturalnych a także projektant oraz wykonawcy projektu.
Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy pt. „ Fakty i mity ciechanowskiego zamku”. Ekspozycja muzealna jest dziełem pana Marka Janusza Piotrowskiego – archeologa, który w zamku zgromadził pamiątki przeszłości pochodzące z wykopalisk zarówno zamkowego dziedzińca, jak i okolic Ciechanowa.
Ten niezwykły dzień zakończył się strawą dla ciała. Para ubrana w stroje szlacheckie, jak przystało na Muzeum Szlachty Mazowieckiej częstowała gości słodką niespodzianką, którą był ogromny tort w kształcie zamku, wykonany z masy marcepanowej przez ciechanowskich cukierników.
Tekst: Magdalena Banasiak
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Foto: Muzeum

Udostępnij na: