XXVIII Wiosna Literatury

W piękny, wiosenny dzień 8 czerwca 2017r. odbyła się w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie „XXVIII Wiosna Literatury”.

W progi naszej placówki kultury przybyła spora grupa miłośników zarówno poezji jak i prozy, ponieważ tego dnia nastąpiło zarówno rozstrzygniecie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”, jak również  promocja książki – tomiku wierszy Zdzisława Zembrzyckiego „Co mi w duszy gra”.

Tradycyjnie odbyły się spotkania autorskie w Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, gdzie o swej pracy twórczej opowiadała  Mirosława Niewińska przybyła specjalnie na naszą uroczystość z Paryża, a także w Gimnazjum w Sońsku – Bogusław Falicki z Warszawy.

Pamiętano o patronie imprezy – złożono kwiaty na grobie A. Świętochowskiego, a także o twórcy „Wiosny” i byłym kustoszu muzeum w Gołotczyźnie – G. Roszko, na pobliskim cmentarzu.

W części oficjalnej, w której gościł gospodarz  Gminy Sońsk – Wójt Marzena Ślubowska,  nastąpiło rozstrzygnięcie wspomnianego konkursu, podczas którego wręczono nagrodę  P. Annie Piliszewskiej z Wieliczki, gratulujemy ! Jury w składzie Teresa Kaczorowska, Edward Bolec i Jarosław Wałaszyk, jednogłośnie przyznali to wyróżnienie.

W dalszej części  zebrani wysłuchali wierszy z najnowszej książki poety Z. Zembrzyckiego, by później udać się przed Dworek A. Bąkowskiej i wysłuchać świetnego koncertu zespołu „The Black Forest” z Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku. A dalej pośród parkowych drzew przy ognisku prowadzono spotkanie towarzyskie, przy muzyce akordeonowej Kazimierza Kosmali, gdzie m.in. planowano już kolejne spotkanie w 2018r.

Wspomnieć należy, że w imprezie  uczestniczyło ok. 100 osób i przypomnieć, że organizatorami „XXVIII Wiosny Literatury w Gołotczyźnie” byli Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Związek Literatów na Mazowszu oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

tekst.Jarosław Wałaszyk

zdjęcia:Katarzyna Rólka

Udostępnij na: