XX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie4-5.-6.2009r.

W Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie w dniach 04 – 5 czerwca 2009r. odbyła się XX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. Rozstrzygnięto również „IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”.

4 czerwca 2009 r.(czwartek) był czasem spotkań organizacyjnych i wyjazdów edukacyjnych. Poeci i literaci tego dnia odwiedzili szkoły gminy Sońsk: Zespół Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie – T. Kulik i T . Kaczorowska – prezentowano film autorstwa p. Kulika o Leśmianie oraz wykład na temat jego poezji; p. dr Tadeusz Witkowski wrazz p. K. Turowieckim w Gimnazjum w Sońsku wygłosił bardzo ciekawy odczyt o IPN, a p. Mira Niewińska z p. Zdunem przedstawiła warsztaty poetyckie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sońsku. W pobliskim Bądkowie w Szkole Podstawowej swe wiersze i tematykę poezji przedstawił Stefan Chojnowski nestor ciechanowskich twórców, a w zabytkowym dworku w Koźniewie, gdzie mieści się Szkołą Podstawowa, prelekcję wygłosili M. Sitek, R. Tarwacki i A. Borkowski.
Po odczytach i obiedzie goście zwiedzili muzeum w Gołotczyźnie pod opieką jego kierownika Jarosława Wałaszyka , po czym udali się na cmentarz w Sońsku by złożyć kwiaty na grobie Posła Prawdy Al. Świętochowksiego. O godzinie 18:00 odbyła się msza święta w pobliskim kościele parafialnym w Sońsku w intencji uczestników Wiosny, podczas której komentarz czytała T. Kaczorowska, a wieczór spędzono przy ognisku słuchając świetnego koncertu LZ „Ciechanów” działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, wielokrotnie bisującego.

05. czerwca 2009 r. po śniadaniu odbyło sie rozstrzygnięcie
IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”. Jurorzy-Teresa L Kaczorowska, Dariusz Foks i Marek Piotrowski , po konsultacjach, przyznali następujące nagrody: I – Anna Kokot, II – nagroda Elżbieta Janiszewska – Ronisz, III – Ryszard Tarwacki oraz przyznano wyróżnienie honorowe dla Stefana Chojnowskiego. jak uzasadniono „ … mimo że wpłynęło tylko sześć prac (i tylko w II kategorii), IV Ogólnopolski konkurs można uznać za udany, jako wiązanie idei Posła Prawdy ze współczesnością i jako realizowanie się talentów autorów.” Po rozstrzygnięciu wystąpił Chmielnicki Municypalny Kamernyj Chór, z Ukrainy pod dyrekcją Igora Cmura. Przedstawił niepowta-rzalny repertuar poprzez muzykę narodową ukraińską, białoruską po czas współczesny.
Prowadzone były tego dnia bardzo ciekawe warsztaty literacko – poetyckie , a osoby prelegentów – p. Waldemar Michalski i Tadeusz Kulik w sposób niezwykle zajmujący zapoznali zgro-madzonych słuchaczy z tą tematyką. Po warsztatach poprowadził wykład biograficzny starszy kustosz Muzeum Pozytywizmu – Jarosław Wałaszyk, przybliżając postać Aleksandra Świętochowskiego.
Dwa dni literackie szybko minęły i mimo smutnej, deszczowej i zimnej aury, goście i organizatorzy na pewno byli usatysfakcjonowani pobytem, wiadomościami i swoistym klimatem pozytywizmu.
Organizatorzy: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Związek Literatów Polskich oddział w Ciechanowie,
współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Parafia rzymsko – katolicka p.w. Świętego Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku

Goście : dr Tadeusz Witkowski przyjechał z USA, Mira Niewińska z Francji, Adam Wiesław Kulik z Lublina – redaktor, reżyser i realizator filmów dokumentalnych, Waldemar Michalski z Lublina – poeta, literat oraz goście specjalni –delegacja 5 osobowa pań (dwie nauczycielki i trzy uczennice) z Zespołu Szkól w Stoczku Łukowskim im. Aleksandra Świętochowskiego

zobacz galerię

 

Udostępnij na: