XVIII WIOSNA LITERATURY

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie14-15 CZERWCA 2007

Organizatorzy XVIII Wiosny Literatury w Gołotczyźnie:

– Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Muzeum Szlachty

Mazowieckiej w Ciechanowie

– Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów

– Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

Czwartek, 14 czerwca (czwartek)

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie,

gm. Sońsk, pow. Ciechanów

– godz. 10.00 -przywitanie gości (kawa, herbata),zakwaterowanie.

Będą obecni m.in.:prof. Ewa Paczoska ,Uniwersytet Warszawski

doktoranci: Anna Jasińska, Dawid Maria Osiński i Łukasz Książyk

(Uniwersytet Warszawski);

literaci: Mirosława Niewińska (Paryż), Marcin Orliński (Warszawa),

Bernard Nowak (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział

w Lublinie), Waldemar Michalski (Związek Literatów

Polskich Oddział w Lublinie);

jurorzy: Janusz Roszkowski, Marek Piotrowski,

Alfred Borkowski

– godz. 11.00 – 13.00 – spotkanie panelowe i dyskusja

z młodzieżą, nauczycielami, miłośnikami literatury,

twórcami z Północnego Mazowsza: „Aleksander

Świętochowski – twórca i teoretyk polskiego

pozytywizmu”. Prowadzi Teresa Kaczorowska

– godz. 13.00 – koncert Lubelskiej Federacji Bardów w parku

przy Muzeum Pozytywizmu

– godz. 14.00 – obiad

– godz. 14.00 – 18.00 – zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu,

spacer po Gołotczyźnie, złożenie kwiatów na grobie

Aleksandra Świętochowskiego

– godz. 18.00 – ognisko

Wtorek, 15 czerwca (piątek)

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, gm. Sońsk,pow. Ciechanów

– godz. 8.00 – śniadanie

– godz. 9.00 – 11.00 — spotkania autorskie z zaproszonymi

literatami (szkoły ponadpodstawowe w Sońsku

i Ciechanowie) oraz (równolegle) warsztaty literackie

dla młodzieży, które poprowadzi Waldemar Michalski

(w salach Muzeum Pozytywizmu)

– godz. 11.00 – l4.00 – rozstrzygnięcie XVII Konkursu

Literackiego „O Laur Posła Prawdy” (w dwóch

kategoriach: dla młodzieży i dorosłych).

Koncert chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Ciechanowie.

Prowadzi Jarosław Wałaszyk

– -godz. 14. 00 – obiad

– godz. 15. 00 – zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu przez laureatów

konkursu

 

Udostępnij na: