XIX WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie w dniach 25 – 26 kwietnia 2008 r. zorganizowało „XIX Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie”
W programie m.in. odbyła się sesja naukowa pt. ” Aleksander Świetochowski, pozytywizm i losy polskiej inteligencji” ,
rozstrzygnięto III Ogólnopolski Konkursu Literacki „O Laur Posła Prawdy” , wręczono zwycięźcom nagrody.

PROGRAM:
XIX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie – Konkurs
literacki upamiętniający twórczość A. Świętochowskiego.
Spotkanie z młodzieżą połączone z warsztatami i sesją poświęconą poecie a dodatkowo wzbogaconą koncertem chóru.
PIĄTEK, 25 kwietnia 2008
godz. 8.00–11.30 Uroczystość patronacka Zespołu Szkół
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
W programie: msza św. młodzieżowa, podpisanie aktu
o współpracy z PWSZ w Ciechanowie, program
artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej i studentów,
poczęstunek regionalny
godz. 11.30 – 15.00 – Sesja naukowa w Muzeum Pozytywizmu
pt. „Aleksander Świętochowski, pozytywizm i losy polskiej
inteligencji”, z udziałem: Ewy Ihnatowicz, Uniwersytet
Warszawski; Macieja Janowskiego, Instytut Historii PAN;
Urszuli Kowalczuk, Uniwersytet Warszawski; Grzegorza
Krzywca, Instytut Historii PAN; Dawida Marii Osińskiego,
Uniwersytet Warszawski; Ewy Paczoskiej, Uniwersytet
Warszawski; Grażyny Borkowskiej, Instytut Badań
Literackich PAN, Jarosława Wałaszyka, Muzeum
Pozytywizmu w Gołotczyźnie
godz. 15.00 – 16.00 – obiad
godz. 16.00–17.30 zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu
godz. 18.00 – msza św. za A. Świętochowskiego w kościele
pw. św. Wita Modesta Crescenci w Sońsku,
z udziałem chóru „Wiktoria” z parafii
św. Józefa w Ciechanowie
godz.19.00 spacer po Gołotczyźnie, złożenie kwiatów na grobie
Aleksandra Świętochowskiego
godz. 20.00 – Kolacja w Muzeum Pozytywizmu
SOBOTA, 26 kwietnia
godz. 9.00 – śniadanie
godz. 10.00 – 13.00 pisarze o A. Świętochowskim
w 70. rocznicę śmierci: Bohdan Urbankowski,
Warszawa (Myśl przyziemna w trosce o wartości
najwyższe), Teresa Kaczorowska, Ciechanów
(Bolesław Biegas, pupil Aleksandra Świętochowskiego),
Grzegorz Wiśniewski, Warszawa (Aleksander
Świętochowski w Rosji), Zbigniew Święch, Kraków
(Maria Świętochowska – romantyczna miłość twórcy
pozytywizmu) -4 wystąpienia 20-minutowe, dyskusja
(równolegle warsztaty literackie dla młodzieży)
– prowadzi Bernard Nowak (Lublin)
– godz. 13.00 rozstrzygnięcie III Konkursu Literackiego
„ O Laur Posła Prawdy”.
Koncert Klubu Dobrej Piosenki
– godz. 15.00 16.00 – obiad
– godz. 16.00 – Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu przez
laureatów konkursu

Zobacz galerię

 

Udostępnij na: