Wytyczne dla Zwiedzających

Szanowni Państwo

 Od 10 października 2020r. do odwołania obowiązuje dodatkowe obostrzenie: obowiązek zakrywania ust i nosa także w obrębie przestrzeni otwartych.

 

Poniżej zasady odwiedzin Muzeum:

– Muzeum czynne jest dla zwiedzających 6 dni w tygodniu (wtorek – niedziela)

Budynek ekspozycyjny w godz.08.00 – 16.00(przerwa techniczna 13:00-14:00).

Zamek Książąt Mazowieckich w godzinach 08 do 16:00( przerwa techniczna 12:00-13:00) i  Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie od 08:00 do 16:00(przerwa techniczna 12:00-13:00).

-W naszym oddziale Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie ze zwiedzania wyłączone jest I piętro w dworku Aleksandry Bąkowskiej.

– Ilość osób równocześnie przebywających na ekspozycji nie może przekroczyć 4 osób (nie licząc pracowników Muzeum)

– Każdy wchodzący do Muzeum ma obowiązek zakrywania ust i nosa także w przestrzeni otwartej.

– Każdy wchodzący do Muzeum ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem dostępnym przy wejściu

– Bezwzględnie zakazuje się dotykania eksponatów

– Preferuje się bezgotówkowy sposób dokonywania płatności.

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w stanie epidemii zawarte są w regulaminie, który umieściliśmy przy wejściach do naszych oddziałów

Regulamin Zwiedzania

Działania podjęte przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej  w  Ciechanowie w celu ochrony przed zarażeniem koronawirusem SARS-COV-2  powodującym chorobę COVID – 19.

 • Muzeum otwarte w godzinach: 08 – 16.00 z godzinną przerwą na dezynfekcję(do odwołania)
 • Dezynfekcja powierzchni i urządzeń
 • Rozwieszono w ogólnie dostępnych miejscach informacje mające na celu poszerzenie świadomości o zagrożeniach wywołanych koronawirusem SARS-COV-2 powodującym chorobę COVID-19
 • Bieżące zaopatrzenie w artykuły higieniczne tj. mydło antybakteryjne, płyn do dezynfekcji powierzchni, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, rękawiczki i maski ochronne dla pracowników Muzeum
 • W toaletach rozwieszono instrukcje prawidłowego mycia rąk

Wytyczne  dla  pracowników i zwiedzających Muzeum Szlachty Mazowieckiej w  Ciechanowie w okresie zagrożenia zarażenia koronawirusem.

 • Na stanowiskach pracy, pracownicy muzeum znajdują się zgodnie z zaleceniem (1.5 metra od siebie i od osób zwiedzających)
 • W pomieszczeniach socjalnych Muzeum przebywa tylko jedna osoba
 • Ograniczono liczbę zwiedzających stosownie do wielkości powierzchni obiektów i sal ekspozycji
 • Wyłączono z możliwości zwiedzania sal ekspozycji znajdujących się na piętrze
 • Zmieniono i dostosowano trasy zwiedzania obiektów i wystaw ekspozycji
 • Odłożono w czasie możliwości korzystania z szatni dla zwiedzających
 • Odłożono w czasie możliwości wykorzystania przez zwiedzających multimediów i innych urządzeń aktywowanych przez dotyk (ekrany dotykowe, audiobooki)
 • Elementy dotykowe Ścieżki edukacyjnej dla niepełnosprawnych będą na bieżąco oczyszczane i dezynfekowane
 • Odłożono w czasie możliwości zwiedzania grupowego
 • Czasowo zrezygnowano z grupowej działalności edukacyjnej
 • Zmieniono i dostosowano systemy rezerwacji
 • Czasowo zaniechano organizacji wydarzeń dla większych grup gości (wernisaży, finisaży, targów, przeglądów, konferencji naukowych, pikników i innych imprez zbiorowych gromadzących duże skupiska osób)

Muzeum ze względu na swoją rolę społeczną, skojarzenie z przyjemnym i ciekawym spędzeniem czasu, w poczuciu bezpieczeństwa pracowników i bliskich, a także zwiedzających, nie może pozwolić na sytuację, w której udostępnienie przestrzeni wywołałoby w opinii społecznej przekonanie o zwiększonym ryzyku zachorowalności. 

 

 

 

 

Udostępnij na: