Wytyczne dla Zwiedzających

Informacje dla Gości  odwiedzających obiekty Muzeum Szlachty Mazowieckiej  w Ciechanowie,  zasady zwiedzania Muzeum w  związku z ochroną przed zarażeniem wirusem SARS-2, powodującym chorobę COVID-19.

 –Muzeum czynne jest dla zwiedzających 6 dni w tygodniu (wtorek – niedziela)

-Budynek ekspozycyjny w godz.08.00 – 16.00(przerwa techniczna 13:00-14:00).

-Zamek Książąt Mazowieckich w godzinach 08 do 16:00(przerwa techniczna 12:00-13:00):

możliwość wejścia na baszty od godz. 08.00 do godz. 15.30 w 4 osobowych grupach.

-Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie od 08:00 do 16:00(przerwa techniczna 12:00-13:00).

w naszym oddziale Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie ze zwiedzania wyłączone jest  I piętro w Dworku Aleksandry Bąkowskiej.

-Czasowo ograniczono liczbę osób zwiedzających stosownie do wielkości obiektów i sal ekspozycji  (1 osoba na 4 m2)

-Możliwość zwiedzania grupowego z zachowaniem wymaganego dystansu (od 1 do 2 metrów, osoba od osoby) z wyjątkiem rodzin i bliskich.

-Elementy dotykowe Ścieżki edukacyjnej dla niepełnosprawnych są na bieżąco oczyszczane                 i dezynfekowane.

-Czasowo ograniczono grupową działalność edukacyjną.

-Czasowo zaniechano organizacji wydarzeń dla dużych grup Gości (wernisaży, finisaży, targów, przeglądów, konferencji naukowych, pikników i innych imprez zbiorowych gromadzących duże skupiska osób).

-Każdy wchodzący do Muzeum ma obowiązek zakrywania ust i nosa także w przestrzeni muzealnej.

-Każdy wchodzący do Muzeum ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem dostępnym przy wejściu

– Bezwzględnie zakazuje się dotykania eksponatów

Zachęcamy do korzystania z systemu rezerwacji

– Preferuje się bezgotówkowy sposób dokonywania płatności.

 Szczegółowe ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w stanie epidemii zawarte są                       w regulaminie poniżej, który umieściliśmy przy wejściach do naszych oddziałów

 

Regulamin zwiedzania 

Wytyczne dla Gości zwiedzających obiekty Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -w celu ochrony przed zarażeniem korona wirusem SARS-2, powodującym chorobę COVID-19.

  •  Przestrzegać zaleceń, informacji i uwag dotyczących zachowania w czasie przebywania i zwiedzania i wystaw w Muzeum
  • Stosować środki ochrony osobistej (maseczki, myć-dezynfekować ręce)
  • Zachować odległość min. 1.5 metra od innej osoby w czasie przebywania na terenie i w obiektach Muzeum
  • Nie korzystać z szatni
  • Nie dotykać eksponatów
  • Nie korzystać z urządzeń multimedialnych
  • Unikać dotykania innych przedmiotów, klamek, poręczy i urządzeń znajdujących się na terenie i w obiektach Muzeum
  • Zachować bezpieczną odległość i rozwagę w przypadku ewentualnego korzystania z ławek i innych miejsc do siedzenia
  • Nie przebywać w grupach na terenie i w obiektach Muzeum

Muzeum ze względu na swoją rolę społeczną, skojarzenie z przyjemnym   i ciekawym spędzeniem czasu, w poczuciu bezpieczeństwa pracowników  i bliskich, a także zwiedzających, nie może pozwolić na sytuację, w której udostępnienie przestrzeni wywołałoby w opinii społecznej przekonanie o zwiększonym ryzyku zachorowalności. 

 

 

Udostępnij na: