Wystawa stała

Malarstwo i rzeźba Józefa Piwowara (1904‑1987)

Malarstwo i rzeźba Józefa Piwowara (1904‑1987)

JÓZEF PIWOWAR

Urodził się 16.01.1904 r. na Podolu w Podhorcach w zamożnej rodzinie chłopskiej, syn

Stanisława i Marii z domu Brojanowskiej.W latach 1919 – 1924 po ukończeniu gimnazjum w Złoczowie uczy się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim we Lwowie.

Od 1924 – 1939 pracuje w szkołach powszechnych: w Posieniczach pow. Pińsk i w samym Pińsku jako nauczyciel i kierownik szkoły. W 1930 r. zawiera związek małżeński z Jadwigą Kowalczyk. W latach 1939 – 1940 uwięziony przez Rosjan w Pińsku, torturowany przez NKWD, deportowany na 8 lat do Kołymy, pracuje w kamieniołomach. W 1940 r. umiera żona na zapalenie opon mózgowych. 1941 – 1945 po zwolnieniu z zsyłki wstępuje do Polskich Sił Zbrojnych formowanych przez gen. Władysława Andersa i razem z nim przebywa cały szlak bojowy od Persji przez Irak, Palestynę, Egipt do Włoch, gdzie walczy m.in. pod Monte Cassino, ( w 3 Dywizji Strzelców Karpackich). Pracuje w kancelarii frontowej, a później w redakcji” Dziennika Żołnierza”, poznaje swoją przyszłą drugą żonę Wacławę. W 1946 r. przyjeżdża do Anglii, zatrzymuje się w obozie przejściowym dla Polaków pod Liverpoolem .Zapisuje się do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia ( PKPR – PRC ) zdobywa zawód, przez kilka lat pracuje jako lakiernik samochodowy. W roku 1948 otrzymuje obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. W 1949 r. bierze ślub z Wacławą Michnowską w polskim kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devonia Road, zamieszkuje z żoną w wynajętym mieszkaniu, dopiero w 1952 r. kupują dom w 7 dzielnicy.W latach 1953–1956 uczęszcza do Studium Malarstwa Sztalugowego Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Londynie – naukę kończy z wynikiem bardzo dobrym. W 1956 – 1960 po otrzymaniu z Polski odpisów niezbędnych dokumentów pracuje jako nauczyciel języka polskiego i historii w Polskiej Szkole Sobotniej na Chiswick. W 1957 roku wstępuje do Zrzeszenia Plastyków Polskich w Wielkiej Brytanii.W latach 1959 – 1977 pracuje jako nauczyciel przedmiotów z dziedziny sztuki w Acklan Burghley Comprehensive School. Sztuka dla samego Józefa Piwowara była odrębnym i oryginalnym światem twórczym, próbą odnalezienia drogi do samorealizacji w życiu. Jego obrazy czy rzeźby ceramiczne wyróżniają się śmiałością własnej koncepcji twórczej, charakteryzują je fantastyczne i tajemnicze postacie o abstrakcyjnych kształtach i przepięknych barwach, zadziwiają prostotą i doskonałością techniki. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w różnych galeriach Londynu i innych miast Wielkiej Brytanii od roku 1954 do 1988.W roku 1987 przyjeżdża do Polski do rodziny, tu w dniu 23 lipca niespodziewanie umiera, zostaje pochowany na cmentarzu w Ciemniewku koło Ciechanowa, na Mazowszu.

W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w salach ekspozycyjnych dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie znajduje się stała wystawa ukazująca jego talent

twórczy. Wszystkie prace są darem żony artysty dla Muzeum.

zobacz galerię

Udostępnij na: