Wystawa czasowa: 100 LAT PRASY POLSKIEJ 1918-2018r.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy czasowej  pt:100 LAT PRASY POLSKIEJ 1918-2018r. ze zbiorów Pana Janusza Czopika prezentowanej w Budynku ekspozycyjnym  przy ul.Warszawskiej 61.

Prezentowana wystawa poświęcona jest polskiej prasie ukazującej się w kraju i poza granicami. Głównie z Londynu i Paryża. Prasa emigracyjna która ukazywała się po wojnie, a także w latach 80-tych, prasa z Powstania Warszawskiego, prasa z września 1939 r., Prasa Polskiego Państwa Podziemnego a także prasa poza cenzurą II połowy lat 70-tych dwudziestego wieku.

Wystawę można zwiedzać do 28.10.2018r.

Na wystawie zobaczyć można m.in.

1.”Tygodnik Powszechny”(można zobaczyć ślad ingerencji cenzury). Pojawiają się 3 kreski i numer dziennika na podstawie którego dokonano wycięcia tekstu. Biuletyn informacyjny rozgłośni Kraj. Nowiny polskie, które były dodatkiem do rozgłośni Kraj. Rozgłośnia Kraj funkcjonowała w latach 50-tych jej celem było nakłanianie Polaków do powrotu do ojczyzny.

2. Na wystawie znajduje się mapa z 1954 roku z nazwą Stalinogród, czyli Katowice.

3. Pisma wydawane w drugiej połowie lat 70-tych, pisma niezależne wydawane poza cenzurą: biuletyny informacje Robotnik KORu, Pismo PPN, czyli Polskie Porozumienie niepodległościowe, które tworzył Zdzisław Najder, późniejszy dyrektor sekcji polskiej radia w Monachium, który po sprawdzania stanu wojennego w Polsce został skazany na karę śmierci.

4. Prasa oprócz tekstu publikuje zdjęcia, które w gazecie porannej w okresie miedzywojnia jest przedstawiony pomnik Stefana Żeromskiego, zniszczony przez Niemców.

5.  Wśród pism emigracyjnych, są redagowane przez Mariana Kukiela, a wydawane przez historyczne towarzystwo w Londynie.

6. Warto zwrócić uwagę na Pismo ” na antenie”, które wydawane przez Radio Wolna Europa, zawierało zapis wybranych audycji radiowych oraz teksty zakazanych w Polsce poetów. Pisarzy, publicystów, np: Stanisław Baliński, Wierzyński. Lechon. Grudziński. Grudziński notabene współpracował z Polskim porozumieniem niepodległościowym.

7.  Warto też zwrócić uwagę na zapis, który ukazywał się w drugiej połowie lat 70-tych, ukazał się kompleks Polski, Mała Apokalipsa, Miazga Andrzejewskiego, mechanizmy władzy pokazuje, swoje autorzy zamieszczali Barańczak, Toruńczyk.

8. ”Głos Ciechanowa” z lat 50-tych – można przeczytać o ul. Józefa Stalina (obecnej ul. Henryka Sienkiewicza w Ciechanowie) i Parku Józefa Stalina.

9. Prasa emigracyjna: Niepodległość- wyd. przez Instytut Piłsudskiego w Londynie i Nowym Yorku poświęcona historii Polski.

10. Zeszyty historyczne Jerzego Giedroycia wyd.1972 powstały ponieważ materiał historyczny nie mieścił się w miesięczniku Kultura. W zeszytach historycznych są zapisy wspomnień żołnierzy II Wojny Światowej, którzy pozostali na zachodzie Europy.

11.Pismo „Ameryka” wychodziło w Polsce finansowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych.

 

Kurator wystawy: Nina Matczak
Wystawa prezentowana od 18.09.2018r. do 28.10.2018r.
Budynek ekspozycyjny Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61, Ciechanów
Udostępnij na: