Wykłady prezentujące wyniki badań naukowych nad życiem ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

W budynku ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 9 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie z wybitnymi znawcami genealogii życia i twórczości ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ (1595-1640).

Wystąpili:

1.Profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Pracowni Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej -filolog klasyczny, dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak – twórca powyższego Wydziału  i slawista dr hab. Rafał Dymczyk, aktualny jego dyrektor. Przedstawili  temat: Droga rzymska Macieja Kazimierza Sarbiewskiego/  Zaprezentowali   wyniki swojego projektu naukowo-badawczego, realizowanego głównie w Rzymie, dotyczącego wyprawy i pobytu tam ks. M.K. Sarbiewskiego (w latach 1622-1625). Jezuita podjął tam kolejne studia, wykładał, przyjął świecenia kapłańskie. Należał do czołowych intelektualistów dworu papieskiego.

 2.Adam A. Pszczółkowski, genealog, heraldyk, badacz mazowieckiej szlachty z Warszawy zaprezentował  temat: W poszukiwaniu źródeł Sony. W kręgu rodzinnym Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Były to najnowsze, wieloletnie wyniki jego badań genealogicznych dot. M. K. Sarbiewskiego, oparte także o nieznane archiwalia XVII-wieczne z AGAD.

Spotkanie prowadziła dr Teresa Kaczorowska – prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. W spotkaniu  uczestniczył również prof. dr hab.Juliusz A. Chrościcki – przewodniczący Rady Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz licznie zgromadzona publiczność.

 

Udostępnij na: