Wykłady prezentujące wyniki badań naukowych nad życiem ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

W dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbędą się wykłady, prezentujące wyniki badań  naukowych nad życiem ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ (1595-1640), światowej sławy poety epoki baroku, uwieńczonego przez papieża Urbana VIII poetyckim laurem, kaznodziei Władysława IV, pochodzącego rodem z mazowieckiej szlachty, herbu Prawdzic.

Jako Prelegenci wystąpią:

1.Profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Pracowni Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej -filolog klasyczny, dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak – twórca powyższego Wydziału  i slawista dr hab. Rafał Dymczyk, aktualny jego dyrektor.

Przedstawią oni temat: Droga rzymska Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Zaprezentują   wyniki swojego projektu naukowo-badawczego, realizowanego głównie w Rzymie, dotyczącego wyprawy i pobytu tam ks. M.K. Sarbiewskiego (w latach 1622-1625). Jezuita podjął tam kolejne studia, wykładał, przyjął świecenia kapłańskie. Należał do czołowych intelektualistów dworu papieskiego.

 2.Adam A. Pszczółkowski, genealog, heraldyk, badacz mazowieckiej szlachty z Warszawy zaprezentuje temat: W poszukiwaniu źródeł Sony. W kręgu rodzinnym Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Będą to najnowsze, wieloletnie wyniki jego badań genealogicznych dot. M. K. Sarbiewskiego, oparte także o nieznane archiwalia XVII-wieczne z AGAD.

Udostępnij na: