Wydawnictwa

2020

Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914
– dr Bogumiła Umińska. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2019.
Cena: 66 zł.
Spis treści 1 Spis treści 2 Spis treści 3

2019

 
Aleksander Świętochowski – Listy 
– opracowanie Barbara Olszak i … Czytaj dalej Wydawnictwa