Wydawnictwa

1989

Iskra: Wydanie specjalne z okazji VII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum oraz szkół handlowych. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1989.
 Juszkiewicz Ryszard, Urbaniak Andrzej: Dowódcy polskiego września. Katalog wystawy. Ciechanów Muzeum Okręgowe, Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie 1989.
 Rzeźba ceramiczna i malarstwo Józefa Piwowara z Londynu. Wystawa monograficzna lipiec – grudzień 1989. Katalog / oprac. A. K. F Wołosz i M. Lewandowska – Wołosz. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1989

1988

Ciechanowskie Studia Muzealne tom 1 /red. Jerzy Pełka. Ciechanów  Muzeum Okręgowe 1988
Lewandowski Edward: Dzieje cukrowni ciechanowskiej w zarysie. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1988
 Lewandowski Edward: Zarys dziejów szkół handlowych i ekonomicznych w Ciechanowie. Muzeum Okręgowe 1988

1987

 Komor [Włodzimierz Komorowski] Malarstwo, rysunek, scenografia: katalog wystawy / oprac. Hanna Długoszewska Nadratowska. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987.
 Lewandowski Edward, Parczyńska Bogumiła:  Mazowszanie zasłużeni dla nauki i techniki Ciechanów: Naczelna Organizacja Techniczna, Muzeum Okręgowe 1987
 Mazowieckie zapusty 1981 – 1986 oprac. Irena Kotowicz-Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987
 Naukowa sesja ornitologiczna: materiały i referaty / red. B. E. Parczyńska. Ciechanów Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Geologii i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego; Muzeum Okręgowe 1987.
 Od obrzędu do teatru obrzędowego: materiały z sesji ogólnokrajowej – luty 1987 / oprac. Irena Kotowiecz-Borowy. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987
 Wołosz Artur K. F.: Zamek w Ciechanowie. Ciechanów Muzeum Okręgowe 1987.

1986

 
 

 
 
 

1985

 
 

1984

 
 
 
 

 

Strony: 1 2 3