Warsztaty związane z plastyką obrzędową okresu wielkanocnego

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i oddział Muzeum w Gołotczyźnie zapraszają  grupy zorganizowane na warsztaty Wielkanocne dla dzieci poświęcone tradycji i zwyczajom wielkanocnym. Zajęcia skierowane są  dla  dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.

Warsztaty  składają  się z dwóch części: pogadanki tematycznej oraz zajęć praktycznych. W pierwszej części uczestnicy poznają najważniejsze ludowe tradycje wielkanocne. Będzie mowa o zdobieniu jajek, pieczeniu wielkanocnych bab i mazurków, przygotowaniu święconki oraz o dzieleniu się jajkiem – symbolem życia – podczas wielkanocnego śniadania. W drugiej części, dzieci wykonają pod okiem edukatorów  własnoręczne kolorowe pisanki zdobione na różne sposoby, palmy i wielkanocne stroiki. Zajęcia trwają od 90 do 120  minut.

Zajęcia  w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61, w  dniach od 14.03 do 11.04 br. od wtorku do piątku. Koszt warsztatów wynosi 5 zł. od osoby. Czas  90-120 minut

Zajęcia w Oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie w dniach od 23.03 do 07.04.br. Koszt warsztatów wynosi 7 zł. od osoby. Czas trwania 90-120 minut

Zapisy na konkretny dzień i bliższe informacje pod numerami tel.

(23) 672 55 87 – Ciechanów,

23 671 30 78 – Gołotczyzna

Udostępnij na: