VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki – O Laur Posła Prawdy

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i  Związek Literatów na Mazowszu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy”.

R e g u l a m i n

 1. Cel konkursu:

– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra  Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył, zmarł i spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku

– konfrontacja twórczości literackiej

– integracja środowisk literackich

– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I  (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)

II (dla autorów powyżej 21 lat)

Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 20 maja 2022 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu (nie będą oceniane parce w rękopisie), inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego,
  w trzech egzemplarzach, wyłącznie w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, wraz z wypełnionym załącznikiem.
 2. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
 3. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II oceni powołane przez organizatorów
  Jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające
  wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
 5. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby
  nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.
 6. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 9 czerwca 2022 r., podczas XXXIII  Wiosny Literatury  – w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
 7.   Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na  nieodpłatną publikację.
 9. Utwory należy nadesłać na adres:

              Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie 

              Świętochowskiego 16

             06-430 Gołotczyzna

             tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)

             0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)

            e – mail: muzeum.pozytywizmu@wp.pl i golotczyzna@muzeumciechanow.pl

 

          Organizatorzy:

– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie

– Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie

Załącznik do pobrania:

Załącznik.pdf

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: