Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „ O Laur Posła Prawdy” ogłoszonego w ramach XXXI Wiosny Literatury w Gołotczyźnie.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ma przyjemność poinformować o wynikach konkursu literackiego„ O Laur Posła Prawdy”.

Jury w składzie: Marta Berowska (Przewodnicząca), Teresa Kaczorowska, Jarosław Wałaszyk, na posiedzeniu konkursowym, w siedzibie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie stwierdza, że:

  1. Na konkurs przesłano ogółem 33 prace w części dotyczącej eseju, opowiadania itp. inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego; 2 prace nie spełniają warunków zawartych w regulaminie (brak wskazania kategorii wiekowej zarówno na kopercie pocztowej jak i na dodanej drugiej z danymi uczestnika). Przesłano również 1 pracę w kategorii dodatkowej – wiersz inspirowany Rokiem 1920.

Zatem ocenie podlegało: 27 dokumentów w kategorii II (dorośli), 4  w kategorii I

(młodzież), oraz  1  – wiersz.

  1. Przyjęto 5 stopniową skalę oceny nadesłanych prac.
  2. Po przeczytaniu, każdy z członków Jury wystawił własna ocenę.
  3. Podczas obrad porównano wyniki i po dyskusji zadecydowano, że:

W kategorii I (młodzież) przyznano ex aequo II miejsce dla prac: Niebieski „Opowiadanie o świni, psie i wołach” oraz  Kosek Głosek „Nieświeży oddech”. Jury nie przyznało  I i II nagrody, ale wyróżniło książką utwór „Kolejny, duszny dzień” autora Anka.

W kategorii II (dorośli) –

I miejsce – Alchemik „Notatki ze starego strychu”

II miejsce – Lepiszcze „Blok i Poseł Prawdy”

III miejsce  – Kmieć „Chłopska dola”

Dodatkowo wyróżniono książką  pracę „Żywot człowieka etycznego” autora Zazula.

Jury postanowiło nie wyróżniać pracy w kategorii dodatkowej (wiersz).

 

Po otwarciu kopert z danymi, okazało się, że laureatami konkursu są:

Kategoria I (młodzież)

II miejsce – Karol Sajnok z Warszawy oraz Diana Starowicz z Krakowa

Wyróżnienie – Aleksandra Maj z Wasilkowa

Kategoria II

I miejsce – Barbara Maria Rustecka z Warszawy

II miejsce – Rafał Jaworski z Tych

III miejsce – Wrzesław Mechło z Świnoujścia

Wyróżnienie – Agata Wesołowska z Torunia

 

Warto podkreślić, że tegoroczna edycja konkursu cieszyła się szerokim zainteresowaniem, osiągając rekordową liczbę uczestników. Dodatkowo nadesłane  z całego kraju prace, są bardzo zróżnicowane w swych formach: są to eseje, opowiadania, wspomnienia czy analizy naukowe. Przewagę stanowią utwory napisane przez dorosłych, ale  prace przesłane przez młodzież, są na wysokim poziomie literackim. W obydwu przypadkach, w ocenie prac, kierowano się przede wszystkim faktyczną inspiracja twórczością literacką lub osobą  Aleksandra Świętochowskiego, co jest główną przesłanką pomysłu konkursowego.

Warto również dodać, że wyróżnienia w formie książek p Bohdana Urbankowskiego, ufundował sam autor.

 

Udostępnij na: