VI Ogólnopolski Konkurs Literacki – O Laur Posła Prawdy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, informujemy, że ogłoszenie wyników  VI Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”, odbędzie się 30 czerwca br. , na naszej stronie internetowej. Laureaci otrzymają oddzielne powiadomienia telefoniczne.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oddział w Gołotczyźnie i  Związek Literatów  na Mazowszu  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. O LAUR POSŁA PRAWDY.

 

VI Ogólnopolski Konkurs LiterackiO Laur Posła Prawdy”

R e g u l a m i n

 1. Cel konkursu:
 • -przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra  Świętochowskiego – wybitnego
  pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył, zmarł i spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku,
 •  konfrontacja twórczości literackiej,
 • integracja środowisk literackich,
 • prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 •  I  (dla młodzieży w wieku 16-21 lat),
 •  II (dla autorów powyżej 21 lat)
 1. Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 20 maja 2020 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej  nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.
 3. W związku z 100. rocznicą „Bitwy Warszawskiej”, wyjątkowo w 2020 roku, utworzono dodatkową kategorię – wiersz, adresowaną do dzieci i młodzieży (do 18. roku życia). Warunkiem uczestnictwa, w tej kategorii jest przesłanie do 20 maja 2020 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy – wiersz”, na adres organizatora – maksymalnie 3 utworów poetyckich, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.
 4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze:imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
 5. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II oceni powołane przez organizatorów
  Jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające
  wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
 6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
 7. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby
  nagrodzone  przechodzą na rzecz organizatorów.
 8. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 18 czerwca (czwartek)  2020 r., podczas „XXXI  Wiosny Literatury” w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
 9.  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na  nieodpłatną publikację.
 11. Utwory należy nadesłać na adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie ul. Świętochowskiego 3, 06-430 Gołotczyzna tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie), e – mail: muzeum3@wp.pl i muzeum.pozytywizmu@wp.pl

 

 

Organizatorzy: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie i Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie

 

 

Udostępnij na: