V Zajazd szlachecki w Gołotczyźnie 2010r.

logo_EDD.jpg
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2010,
25 września 2010 roku w Muzeum w Gołotczyźnie terenie zabytkowego parku odbył się „V ZAJAZD SZLACHECKI”.

zobacz galerię

Program:
13.30 – 14.00 – przedstawienie teatralno – taneczne w wykonaniu Teatrzyku „Baj” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie, (scenariusz, reżyseria i opieka: Aneta Głuszniewska oraz rodzice uczniów)

14.00 – 14.10 – otwarcie, prezentacja uczestników

14,10 – 14,30 – pokaz tańców staropolskich, w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Alta Danza” z Warszawy

14,30 – 15,10 – bajka „O BAZYLISZKU I…” – taneczna opowieść o szkaradzie, która wzrokiem zamieniała w posąg i o rodzeństwie, które nigdy się nie bało, w wykonaniu:
narrator- Maria Reif
halszka- Anna Wojciechowska
maciek- Edgar Lewandowski
bazyliszek- Tomasz Sadlakowski

15,10 – 15,30 – pokaz tańców staropolskich i obcych w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Alta Danza” z Warszawy, połączonych z mini warsztatami tanecznymi.

15,30 – 16,30 – konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz gry i harce plebejskie dla wszystkich w wykonaniu „Kompanii Wolontarskiej” z Kielc

16,30 – 17,30 – „WSZYSTKIE PIEŚNI CHOPINA” – koncert,
w wykonaniu:
sopran – Anna Mikołajczyk
pianista- Mariusz Kłubczuk
poezja- Piotr Borowiec

17,30 – 18,00 – pokaz fechtunku i strojów szlacheckich w wykonaniu „Kompanii Wolontarskiej” z Kielc

18.00 – 19,00 „IMĆ PAŃSTWU CHOPINOSTWU…”- widowisko muzyczne na podstawie korespondencji Fryderyka Chopina z Mazowsza do rodziców

pianista- Mariusz Kłubczuk
tancerze- Anna Wojciechowska, Małgorzata Socha,
Tomasz Sadlakowski, Edgar Lewandowski
prowadzący – Piotr Borowiec i Maria Reif

W trakcie imprezy trwać będzie Jarmark, ze stoiskami zielarstwa, drukarstwa, tkactwa, garncarstwa, kowalstwa, herbarza i kramy z miodami i jadłem staropolskim. Będą prowadzo-ne dla wszystkich chętnych warsztaty dawnych sztuk rzemieślniczych. Dzieci zapraszamy na gry i konkursy. Czynna też będzie KARCZMA z posiłkiem i napitkiem, dla strudzonych wędrowców.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Udostępnij na: