Uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Alfreda Borkowskiego

15 czerwca 2022 r. w budynku ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Alfreda Borkowskiego. Konkurs odbywa się co dwa lata i współtworzony jest przez stowarzyszenia twórcze, które mają swoją siedzibę na terenie Przasnysza i Ciechanowa. W założeniu organizatorów ma nawiązywać do twórczości śp. Alfreda Borkowskiego, lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską, ocalać i utrwalać wiedzę o przeszłości Mazowsza oraz integrować środowiska literackie i regionalne.

W bieżącym roku do grona stałych organizatorów: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Związku Literatów na Mazowszu i Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, dołączyło po raz pierwszy ciechanowskie muzeum, a prezentacja fragmentów wyróżnionych prac odbyła się na tle wystawy „Obrazy z domów naszych przodków”, dobrze oddającej klimat wielu utworów Borkowskiego.

Przybyłych gości powitał i całe spotkanie poprowadził dr Piotr Kaszubowski, etnograf z Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz inicjator konkursu. W uroczystości uczestniczyli: Grażyna Borkowska, wdowa po Alfredzie Borkowskim, jego córka Beata Staśkiewicz, wicestarosta ciechanowski Marek Marcinkowski, prezes Związku Literatów na Mazowszu dr Teresa Kaczorowska (która również oceniała prace nadesłane na konkurs), prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Adam Krzemiński, wieloletni prezes, a obecnie skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej dr Waldemar Krzyżewski, pozostali jurorzy V edycji konkursu: dr Bogumiła Umińska, Monika Miłoszewska, Marek Piotrowski i Adam Pszczółkowski, przedstawiciele środowisk twórczych i naukowych z Ciechanowa, Przasnysza oraz innych miejscowości północnego Mazowsza.

Spośród uczestników konkursu zabrakło jedynie Lidii Lachowskiej z miejscowości Przewodowo-Parcele, laureatki trzeciej nagrody oraz Tadeusza Łady z Przasnysza, który otrzymał wyróżnienie. Zgodnie z konkursową tradycją fragmenty ich prac zostały odczytane przez prowadzącego. Przybyli natomiast pozostali laureaci nagród i wyróżnień, ufundowanych przez organizatorów. Pierwszą nagrodę ex aequo otrzymali przasnyszanie: Bożenna Beata Parzuchowska za pracę Ten mroczny czas, czyli obrazki wyłuskane z dziurawej pamięci oraz Wojciech Ostrowski za opowiadanie Dezerter. Bardzo oryginalnie zaprezentował się zdobywca drugiej nagrody, Witold Kuczyński z Czarni, autor pracy „Łokranzne” –  zwyczaje związane ze żniwowaniem w gminie Czarnia, który wystąpił w stroju kurpiowskim, zagrał na ligawce, zaśpiewał i wygłosił humorystyczną gadkę w gwarze. Na spotkanie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej przyjechali również laureaci wyróżnień: Tadeusz Charmuszko z Suwałk, Maria Dłuska z Ostrołęki, Stanisław Radomski z Przasnysza i Zdzisław Zembrzycki z Drężewa.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień zabrała głos dr Teresa Kaczorowska, która przypomniała, że Alfred Borkowski był pierwszym prezesem ciechanowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, przekształconego następnie w Związek Literatów na Mazowszu. Patrona konkursu wspominali również inni uczestnicy spotkania, a Grażyna Borkowska podziękowała organizatorom za pielęgnowanie pamięci o jej mężu. Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, następnie spędzili wiele miłych chwil przy poczęstunku, ufundowanym przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

tekst: Piotr Kaszubowski

Foto: Sylwia Wydurska

 

 

 

Udostępnij na: