Tradycje etosu drobnoszlacheckiego w kraju i poza jego granicami

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza do  zwiedzania wystawy czasowej 
pt. „Tradycje etosu drobnoszlacheckiego w kraju i poza jego granicami”

w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61

Udostępnij na: