Tajemnice Mazowsza – archeologia zapraszamy na otwarcie wystaw

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Muzeum Mazowieckie w Płocku zapraszają serdecznie 24 marca o godzinie 17:00  do budynku ekspozycyjnego przy ul. Warszawskiej 61, na otwarcie dwóch wystaw z cyklu – „Tajemnice Mazowsza – archeologia”.

Mazowsze – tajemnicza kraina rozległych pól a ongiś borów nieprzebytych, narażona od dwóch tysiącleci na najazdy rozlicznych plemion: germańskich Wandalów, skandynawskich Gotów, słowiańskich Mazowszan, bałtyjskich Prusów, Jaćwingów i Litwinów, pobratyńczych Polan i Pomorzan, a w końcu Krzyżaków i pruskich Niemców. Niewątpliwie Mazowsze to kraina pogranicza. Osiadłe plemiona i najeźdźcy pozostawili po sobie niezliczone ślady – osady, grodziska, cmentarzyska i miejsca kultu. Niestety, są one najczęściej ukryte głęboko w ziemi. I tu w sukurs naukom historycznym przychodzi archeologia. Wykopaliska nieustannie dostarczają nowych danych. Powoli zmienia się ocena historyków piszących dzieje Mazowsza. W miejsce biednej i zacofanej dzielnicy jawi nam się bogata w różnorodność kulturową i bogactwo obyczajów kraina. Poznajemy dziedzictwo, całkowicie odmiennych etnicznie ludów. Rośnie liczba zabytków pozyskiwanych dla nauki, ale równolegle z tym, niepowetowane starty przynosi „działalność” amatorów z wykrywaczami metali grabiącymi cmentarzyka, osady i obiekty najzupełniej przypadkowo odkryte. Dlatego tak cenne i wyjątkowe są prace archeologiczne prowadzone w sposób systematyczny i z pełnym zachowaniem metody naukowej. Po 1989 roku, w Polsce, praktycznie takich prac się nie prowadzi. Wyjątkiem są wielkie projekty budowlane. Ale, tu też naukowcy odczuwają nieustającą presję czasu, harmonogramu, wykonawcy i inwestorów.

„Tajemnice Mazowsza – archeologia” to pierwsza wystawa otwierająca cykl, w którym będzie można obejrzeć zabytki i uzyskać wiedzę na temat nieznanej historii regionu. Tym razem Płock i wykopaliska przeprowadzone przez archeologów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a prezentowane w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. To fascynujące dwie wystawy o życiu naszych przodków, wydobyte na światło dzienne łopatką archeologa. To historia z mroków średniowiecza i wojowniczego wieku XIX.

Co jest na tych wystawach? A to jest właśnie tajemnica. Odsłonimy ją przed Wami 24 marca, o godz. 17.00 . Serdecznie zapraszamy. Będą także wykłady i filmy archeologiczne.

Koordynator prac Marek J. Piotrowski

Patroni medialni: Portal CiechanówInaczej Tygodnik Ciechanowski, Radio KRDP, Radio 7,

Udostępnij na: