Szlachta powiatu upickiego w II połowie XVIII wieku-prelekcja Adama A. Pszczółkowskiego              

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza 15.03.2019r.  o godzinie 17:00 do  Budynku ekspozycyjnym przy ul.Warszawskiej 61, na prelekcję Adama A. Pszczółkowskiego pt. „Szlachta powiatu upickiego w II połowie XVIII wieku” .

Prezentacja dotyczyć będzie szlachty powiatu upickiego (rejon poniewieski Litwy) za panowania króla Stanisława Augusta w oparciu o kwerendę archiwalną (spisy podatkowe, księgi ziemskie i grodzkie, metrykalia) oraz badania terenowe.  Prelegent dokona przeglądu parafii, kościołów, kaplic i siedzib ziemiańskich, także nazwisk i herbów tamtejszej szlachty.
Udostępnij na: