Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011 – 2020. czytaj dalej

czytaj tekst główny SRKS