Spotkanie z p.Dariuszem Markiem Srzednickim

Sensacyjne i mało znane fakty z życia Józefa Piłsudskiego usłyszeli  zebrani goście  na wykładzie 04.10.br  w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.  W interesujący i niekonwencjonalny sposób prezentował  treści Dariusz Marek Srzednicki – autor książki, historyk, scenarzysta i przede wszystkim reżyser przedstawień teatralnych i filmów historycznych.

W powszechnym odbiorze Józef Piłsudski to przede wszystkim twórca Legionów, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej  jednak informacje  przedstawione przez  Dariusza Srzednickiego pozwoliły poznać go też od innej strony, jako zwykłego  człowieka  z wadami i słabostkami, z poczuciem humoru a nawet atakami złości.

Gość spotkania chronologicznie przedstawił  mało znane i  ciekawe fakty  z życia Józefa, Klemensa Piłsudskiego, zwanego „Ziukiem” umiejscowione, na tle wydarzeń politycznych i historycznych epoki. Na wykładzie zaprezentował też  mało znane fotografie  i opowiedział o życiu prywatnym Marszałka. Mało kto wie, że  został protestantem aby poślubić  swoją pierwszą żonę, Marię Juszkiewiczową, która była rozwódką, a następnie powrócił na łono Kościoła katolickiego aby poślubić inną  kobietę, Aleksandrę  Szczerbińską.

Podczas  wykładu historyk  szczególnie podkreślił ostatni okres życia Marszałka, opowiedział  o jego  batalii z chorobą, którą skrzętnie ukrywał  i którą  przegrał  12 maja 1935 roku, pokonany przez  nowotwór  (rak wątroby, a według niektórych danych – rak żołądka z przerzutami do wątroby). Ciało marszałka spoczywa dziś na Wawelu, serce zaś zgodnie z jego testamentem – w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie

Na prelekcji   obecni byli  członkowie  Stowarzyszenia Piłsudczyków, młodzież  z ciechanowskiej szkoły TWP wraz ze swoim nauczycielem historii:-Panem Jackiem Hryniewiczem , a także inni pasjonaci  epoki.

Temat spotkał się  z dużym zainteresowaniem , pod koniec wykładu zostało zadanych wiele pytań na które gość bardzo chętnie i wyczerpująco udzielił odpowiedzi.

 

Dariusz Marek Srzednicki:  Urodził się w rodzinie inteligencko – artystycznej, z tradycjami prawniczymi sięgającymi XIX wieku. Jego ojciec Janusz, był z wykształcenia prawnikiem, matka tańczyła w balecie. Ojciec jednak nie poprzestał na prawie i pisał także scenariusze przedstawień teatralnych, a we wczesnej młodości był też aktywnym publicystą. Pierwsze lata życia, Dariusz Marek Srzednicki spędził w Warszawie. Następnie wraz z rodzicami mieszkał w kilku innych miastach Polski. Studiował na kilku kierunkach. W tym okresie, pod koniec lat osiemdziesiątych, sympatyzował z opozycyjnymi organizacjami niepodległościowymi. Po ukończeniu historii został doktorantem, na uniwersytecie. Zajmował się badaniem dwudziestolecia międzywojennego oraz biografią Józefa Piłsudskiego. W latach 1987 – 1990, publikował artykuły odsłaniające mniej znane aspekty międzywojnia, o których w PRL-u nie zawsze chętnie wspominano. Następnie związał się z TVP. Jako jeden z pierwszych twórców telewizyjnych w Polsce, ujawniał nieznane zbrodnie radzieckie w naszym kraju oraz zbrodnie mniejszości narodowych, popełnione na Polakach] . Uzupełniał wiedzę z zakresu reżyserii na licznych podyplomowych szkoleniach filmowych i telewizyjnych. Jest autorem wielu filmów i przedstawień teatralnych, głównie o tematyce historycznej. Napisał również książkę pt. „Czas zweryfikowany”. W latach 1990 – 1992, zrealizował trzy filmy o mało znanych akcjach eksterminacyjnych , radzieckiego aparatu bezpieczeństwa w Polsce, pt. „A imiona ich nieznane”, „Zabici w pośpiechu” oraz „Ślady krwi”. W 2006 roku, napisał scenariusz unikalnego, plenerowo – teatralnego przedstawienia pt. „Marszałek z pejzażem miasta w tle”. Od 2006 roku, jest związany z niezależnymi wytwórniami filmowymi w Polsce i za granicą. W 2011 roku, reżyserował jeden z pierwszych w kraju fabularyzowanych dokumentów w technologii 3D, poświęconych tragicznym wydarzeniom na Wołyniu w latach czterdziestych, pt. „Ukraiński rapsod”; wyprodukowany przez niezależną polską wytwórnię filmową Cinema Factory z Wrocławia.

Dariusz Marek Srzednicki, jest również autorem wielu odczytów publicznych poświęconych dwudziestoleciu międzywojennemu, wygłaszanych w Polsce i poza krajem.

Udostępnij na: