Spotkanie z dr. Zbigniewem Ptasiewiczem, Żyli wśród nas… W 80. rocznicę deportacji ciechanowskich Żydów przez niemieckich okupantów

Za nami spotkanie z dr. Zbigniewem Ptasiewiczem  Żyli wśród nas…W 80. rocznicę deportacji ciechanowskich Żydów przez niemieckich okupantów.  Prelegent w obszernym wystąpieniu, podpartym prezentacją multimedialną zaprezentował historię społeczności żydowskiej na  terenie Ciechanowa i północnego Mazowsza, wskazując bogatą literaturę przedmiotu. Dokonał przeglądu jej dziejów tutaj, sięgających początków XVI w. Podkreślił, iż w znaczącym stopniu związane były z  sytuacją  polityczną naszego kraju, zmieniająca się na przestrzeni  wieków, zwłaszcza w okresie zaborów i okupacji. Nawiązał do jej ożywionej działalności gospodarczej, kulturalnej i oświatowej.  Żyjąc wśród nas , zachowywała swoją  odrębność kulturową.

Mówca  dużo miejsca poświęcił  okresowi okupacji niemieckiej, kiedy to Ciechanów jako stolica rejencji był siedzibą wysokich urzędniczych oraz zbrodniczych władz hitlerowskich, a przestrzeń życiowa  społeczności żydowskiej, już wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich ,   była tu  szczególnie niszczona.

Prelegent omówił poszczególne etapy eksterminacji ludności żydowskiej, dokonywanej przez niemieckiego okupanta już od początku okupacji, zakończonej ostatecznie 6 listopada 1942 r., kiedy to po tzw. selekcji na dziedzińcu ciechanowskiego zamku, została ona wywieziona w celu ostatecznej zagłady, a ludzie chorzy, którym obiecywano leczenie, zostali  wymordowani  na miejscu.

Prelekcja spotkała się z liczną frekwencją i dużym zainteresowaniem.  Było wiele pytań, ale też cennych uzupełnień do stanu wiedzy, jak też troski o dalszą pamięć.

Spotkanie u świetniła piękną muzyką gitarową niezwykle utalentowana uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie, Marysia Jackowska, laureatka nagród w konkursach muzycznych Gitarofonia, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyczne w Warszawie. Na spotkanie przybyła ze swoją  mamą i  nauczycielem Tomaszem Kaszubowskim.

Wszystkim  Państwu serdecznie dziękujemy!

Bogumiła Umińska 

Udostępnij na: