Przetarg nieograniczony

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z przeznaczeniem
na informację i promocję projektu „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)”

załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty…
Ogłoszenie o zamówieniu

opis przedmiotu zamówienia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik 2 – oferta
załącznik 3 – umowa
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
wyjaśnienia

 

Udostępnij na: