Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuje, że dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, przystąpiło do realizacji zadania, pt. Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji – kontynuacja badań naukowych.

Udostępnij na: