Rozstrzygnięcie konkursu „Niepodległa. Bohaterowie i miejsca pamięci”

W dniu 31 maja 2019 r. w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu historycznego dla młodzieży szkolnej „Niepodległa. Bohaterowie i miejsca pamięci”. Przybyli niemal wszyscy laureaci wraz z nauczycielami, niejednokrotnie też rodzicami, za co bardzo serdecznie dziękujemy!

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych (od piątej klasy), gimnazjalnych i szkół średnich z terenu północnego Mazowsza. Liczyliśmy na szczególną aktywność uczniów szkół powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego, mławskiego, a także płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

 

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla minionych pokoleń, umiłowanie rodzimej historii, tradycji, poprzez przypominanie ważnych postaci, rocznic czy też wydarzeń.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Droga do wolności wiodła od zrywów narodowych, począwszy od konfederacji barskiej poprzez powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, po I wojnę światową, zakończoną oficjalnym odzyskaniem niepodległości i walki o granice wschodnie.

Chcieliśmy podkreślić udział mieszkańców północnego Mazowsza, zarówno w powstaniach narodowych, jak też walkach 1914-1918 oraz wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. a jednocześnie zwrócić uwagę młodzieży szkolnej na znaczenie tych wydarzeń w dziejach naszego narodu i jego odzwierciedlenia w naszym regionie.

Zadanie polegało na sfotografowaniu i przedstawieniu krótkiej historii bohatera (bohaterów) wybranego grobu, pomnika, tablicy epitafijnej, symbolicznego głazu pamiątkowego lub zaprezentowaniu sylwetek bohaterów walk o wolność na podstawie zeskanowanych fotografii i dokumentów z  archiwów rodzinnych.

Przedstawione przez uczniów prace w wielu przypadkach były bardzo bogate, zarówno pod względem treści, dokumentacji, jak też estetyki. Niejednokrotnie przybierały wręcz formę badawczą.

Mamy nadzieję, że pochylenie się uczniów nad swoimi bohaterami, przyswojenie sobie ich zasług na drodze do Niepodległości, ta zakodowana o nich pamięć, empatia i szacunek, które wybrzmiewały w tych pracach – wpłyną na budowanie pewnej wspólnoty i łączenie pokoleń.

 

Na konkurs wpłynęło 65 prac z 26. szkół, w tym z 21. szkół podstawowych oraz 5. szkół średnich. Do konkursu przystąpiło 65. uczniów, w tym 54. ze szkół podstawowych, 3. gimnazjalistów, 8. ze szkół średnich.

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Hanna Długoszewska-Nadratowska – Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
 2. dr Bogumiła Umińska – Kierownik Działu Historycznego MSzM w Ciechanowie
 3. Urszula Adamiak – Adiunkt w Dziale Historycznym MSzM w Ciechanowie

oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych, tj. szkoły podstawowe (klasy V-VI), szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) oraz gimnazja i szkoły średnie. Oceniano prace pod względem merytorycznym, nowatorskim i estetycznym.

Przyznano następujące nagrody:

W kategorii szkoły podstawowe (klasy V-VI):

I Nagroda

 1. Zuzanna Szynkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, praca pt. „Ks. Stanisław Szulborski – męczennik wojny 1920 r. – jego nagrobek w Wyszynach”; P. Joanna Czugaj

 

 1. Adrian Szarlak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu, praca pt. „Przedwojewo. Pomnik żołnierzy 203 Pułku Piechoty – bohaterów wojny 1920 r.”; P. Witold Adam Rosołowski

 

 1. Paulina Magdalińska – Szkoła Podstawowa im. Piotra Gołaszewskiego w Gołyminie-Ośrodku, praca pt. „Generał Karol Zieliński – bohater Powstania Listopadowego – jego nagrobek w Gołyminie”; P. Anna Chądzyńska

 

 1. Natalia Ulatowska – Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, praca pt. „Grób Nieznanego Żołnierza w Grabowie Rżańcach, gm. Krzynowłoga Mała”; P. Piotr Grzymkowski

 

 1. Amelia Bakuła – Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu, praca pt. „Cmentarze z okresu I wojny światowej w Gminie Jednorożec”; P. Teresa Tabaka

 

 1. Zuzanna Rudnicka – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie, praca pt. „Ślady pamięci walk 1863 r. w okolicach Rydzewa”; P. Krystyna Zielińska-Mroczek

 

 1. Hanna Dobrzyniecka – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Franciszek Dobrzyniecki – Powstaniec 1863 r. – jego nagrobek w Lekowie”; P. Agnieszka Gasińska

 

II Nagroda

 

 1. Magdalena Wiącek – Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, praca pt. „Szydłowo. Nagrobek żołnierzy 49 Pułku Piechoty

– bohaterów wojny 1920 roku”; P. Joanna Czugaj

 

 1. Martyna Grabas – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie”; P. Bogumiła Blantenberg

 

 1. Damian Lipowski – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu, praca pt. „Pomnik Powstańców Styczniowych z Oddziału Zygmunta Padlewskiego poległych w Zeńboku”; P. Witold Adam Rosołowski

 

 1. Alicja Pyszna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, praca pt. „Tomasz Kolbe – bohater Powstania Styczniowego – jego pomnik w Ciechanowie”; P. Anna Bożena Pyszna

 

 1. Ewelina Sawicka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, praca pt. „Pomnik żołnierzy poległych w bitwie pod Sarnową Górą w 1920 r.”; P. Edyta Filipkowska

 

 1. Jakub Sołtys – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, praca pt. „Ks. Józef Piekut (1864-1946) – oddany duszpasterz przasnyskiej Fary w czasie I wojny światowej i wojny 1920 r.” P. Kamila Bakuła

 

 1. Aleksandra Ujazdowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, praca pt. „Pomniki Polskiej Organizacji Wojskowej w Przasnyszu”; P. Kamila Bakuła

 

III Nagroda

 

 1. Miłosz Wronko – Szkoła Podstawowa w Bogurzynie, praca pt. „Czesław Mostek z Bogurzyna – legionista i żołnierz wojny 1920 roku”; P. Barbara Bartoszek

 

 1. Wiktoria Rogowska – Szkoła Podstawowa w Bogurzynie, praca pt. „Henryk Sokalski (1901-1918) – bohater Polskiej Organizacji Wojskowej – jego nagrobek w Mławie”, P. Barbara Bartoszek

 

 1. Amelia Dworznicka – Szkoła Podstawowa w Bogurzynie, praca pt. „Kopiec Tadeusza Kościuszki w Mławie”; P. Barbara Bartoszek

 

 1. Karolina Kuczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie, praca pt. „Cmentarz I wojny światowej w Opinogórze”; P. Marzena Cichocka

 

 1. Aleksandra Lisicka – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik żołnierzy poległych w bitwie pod Sarnową Górą w 1920 r.”; P. Agnieszka Gasińska

 

 1. Patrycja Jóźwiak – Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku, praca pt. „Pomnik bohaterów I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w Płońsku”; P. Tomasz Rokicki

 

 1. Julia Korycińska – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie, praca pt. „Prezydent Ignacy Mościcki – jego pomnik w Mierzanowie”; P. Joanna Olkowska

 

 1. Dominika Soból – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, praca pt. „Pomniki Polskiej Organizacji Wojskowej w Przasnyszu”; P. Kamila Bakuła

 

 1. Wiktoria Witkowska – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Karniewie, praca pt. „Pomnik Powstańców Styczniowych tzw. Złotych Ułanów pod Czarnostowem”; P. Zbigniew Wyrzykowski

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

 1. Wiktoria Dworznicka – Szkoła Podstawowa w Bogurzynie, praca pt. „Kopiec Powstańców Styczniowych w Mławie”; P. Barbara Bartoszek

 

 1. Kamil Myśliński – Szkoła Podstawowa w Bogurzynie, praca pt. „Pomnik Powstańców Styczniowych w Uniecku”; P. Barbara Bartoszek

 

 1. Amelia Gozdan – Szkoła Podstawowa w Chotumiu, praca pt. „Nagrobek Powstańców Styczniowych w Sulerzyżu”; P. Iwona Dawidzka

 

 1. Oliwia Golenda – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie”; P. Agnieszka Gasińska

 

 1. Adrian Bobiński – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie”; P. Agnieszka Gasińska

 

 1. Julia Gajewska – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie”; P. Joanna Cywińska

 

 1. Anna Jabłońska – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie”; P. Joanna Cywińska

 

W kategorii szkoły podstawowe (klasy VII-VIII):

 

I Nagroda

 

 1. Klaudia Kowalczyk – Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie, praca pt. „Aleksander Chmieliński (1899-1945) – bohater I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej”; P. Paweł Kosuda

 

 1. Michał Brykała – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, praca pt. „Andrzej Bieńkowski (1891-1964) – bohater I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej”; P. Kamila Bakuła

 

 1. Magdalena Zofia Kmoch – Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu, praca pt. „Pomniki Polskiej Organizacji Wojskowej w Jednorożcu i Lipie”; P. Teresa Tabaka

 

 1. Natalia Dobrzyniecka – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Franciszek Dobrzyniecki – Powstaniec 1863 r. – karta z rodzinnego albumu”; P. Jolanta Łuniewska

 

II Nagroda

 

 1. Oliwia Jaśkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu, praca pt. „Grób Nieznanego Żołnierza w Koziczynku ku czci poległym w 1920 roku”; P. Witold Adam Rosołowski

 

 1. Konrad Pyszny – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, praca pt. „Polska Kępa” – miejsce walki o wolność Ojczyzny w 1863 r.”; P. Anna Bożena Pyszna

 

 1. 3. Oliwia Przewodowska – Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku, praca pt. „Pomnik żołnierzy poległych w bitwie pod Sarnowa Górą w 1920 r.”; P. Tomasz Rokicki

 

 1. Ignacy Śmigielski – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, praca pt. „Prezydent Ignacy Mościcki – ojciec chrzestny 20-lecia międzywojennego – jego pomnik w Mierzanowie”; P. Kamila Bakuła

 

 1. Mateusz Wróblewski Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, praca pt. „Pomnik Powstańców Styczniowych w Drążdżewie Nowym”; P. Kamila Bakuła

 

 1. Ida Maria Bral – Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie, praca pt. „Kopiec Tadeusza Kościuszki w Mławie”; P. Paweł Nowacki

 

 1. Jakub Łyszkowski – Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, praca pt. „Przedwojewo. Pomnik żołnierzy 203 Pułku Piechoty – bohaterów wojny 1920 r.”; P. Teresa Kudlak

 

III Nagroda

 

 1. Justyna Brzeszkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik w hołdzie walczącym o Polskę Niepodległą

 w latach 1918-1920 w Strzegowie”; P. Lidia Symołon

 

 1. Marta Sobierajska Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu, praca pt. „Stefan Cielecki „Orlik” – powstaniec styczniowy – jego miejsca pamięci w Przasnyszu”; P. Kamila Bakuła

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

 1. Julia Bonisławska – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie, praca pt. „Pomnik żołnierzy poległych w bitwie pod Sarnową Górą w 1920 r.”; P. Jolanta Łuniewska

 

 1. Dawid Kurowski – Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku, praca pt. „Pomnik żołnierzy poległych w bitwie pod Sarnową Górą w 1920 r.”; P. Tomasz Rokicki

 

 1. Paweł Przetak – Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu, praca pt. „Cmentarz z I wojny światowej w Jednorożcu”; P. Teresa Tabaka

 

W kategorii gimnazja i szkoły średnie:

 

I Nagroda

 

Zuzanna Kondracka – uczennica kl. III a Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku, praca pt. „Bohaterowie wojny 1920 roku pochowani na cmentarzu przy ul. Płońskiej w Ciechanowie”; P. Tomasz Rokicki

 

II Nagroda

 

 1. Alicja Antosiak – uczennica kl. III Gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, praca pt. „W hołdzie żołnierzom Brygady Syberyjskiej zamordowanym przez bolszewików 23.VIII.1920 r. w Chorzelach”; P. Anna Bożena Pyszna
 2. Kamila Świniarska – uczennica kl. I Zespołu Szkół Nr 1 Technikum Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie, praca pt. Bohaterowie Polskiej Organizacji Wojskowej pochowani na cmentarzu w Mławie”; P. Ewa Wiącek

 

III Nagroda

 

Agata Kaluszkiewicz – uczennica kl. III a Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku, praca pt. „Bohaterowie Polskiej Organizacji Wojskowej 

pochowani na cmentarzu przy ul. Płońskiej w Ciechanowie”; P. Tomasz Rokicki

 

W tej kategorii wiekowej nie przyznano wyróżnień.

 

Laureatom Konkursu jeszcze raz serdecznie Gratulujemy!

Bogumiła Umińska i Urszula Adamiak

Dział Historyczny Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

 

Udostępnij na: