Rozpoczęły się prace na Zamku Książąt Mazowieckich-kontynuujemy naszą inwestycję

Od kilku dni trwają prace na ciechanowskim Zamku. Zostały one wznowione po zimowej przerwie. W ramach inwestycji, rozpoczętej w ubiegłym roku, pn. : „Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia”  zostanie m.in. wykonana nawierzchnia brukowa na dziedzińcu, nawiązująca do jej historycznego wyglądu, powstanie także nowa droga podjazdowa do przedbramia, rekontrująca przebieg historycznego mostu, a wzdłuż murów zamkowych pojawi się nowa gliniano-piaskowa ścieżka….

W związku z tym, iż w mediach, wokół naszej inwestycji, pojawiło się wiele nieścisłości pragniemy wyjaśnić, że:

  • Inwestycja realizowana jest przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, które jest użytkownikiem wieczystym Zamku na podstawie aktu notarialnego (Rep. A- 911/2008) z dnia 19.03.2008 r.
  • Środki finansowe na inwestycje zostały przyznane Muzeum przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wniosek o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie złożyło we wrześniu 2019 r., a umowa na przekazanie przyznanych środków została zawarta 12 marca 2020 r.
  • Po szeregu uzgodnień pomiędzy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i projektantem, a Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskaliśmy pozwolenie na przeprowadzenie prac (decyzja MWKZ Nr 584/OC/2020 z 24 sierpnia 2020 r.)
  • Jesienią ubiegłego roku, w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót, z którym Muzeum podpisało umowę na wykonanie prac związanych z inwestycją.
  • W ostatnim kwartale ubiegłego roku, wykonawca przeprowadził pierwsze prace na zamku, a obecnie, po zimowej przerwie, prace zostały wznowione.

Chcemy również zapewnić, że na dziedzińcu Zamku nie pojawi się kostka betonowa, ani kamienna kostka brukowa, tylko bruk wykonany z kamienia polnego. Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z uzasadnieniem historycznym i zasadami sztuki konserwatorskiej. Ich zakończenie nastąpi w bieżącym roku.

Udostępnij na: