„Rok 1920 na północnym Mazowszu”-lekcja muzealna

Edukatorzy z Muzeum Szlachty Mazowieckiej pracują zdalnie

Nową propozycją Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, nad którą pracują edukatorzy będzie lekcja muzealna dla uczniów szkół podstawowych (klas 6-8) oraz szkół średnich pt: „Rok 1920 na północnym Mazowszu”. Uczniowie podczas zajęć poznają najważniejsze miejsca walk, np: Borkowo, Nasielsk, Sarnowa Góra, Pułtusk, Płońsk – Arcelin oraz mniejsze bitwy z 1920 roku, które miały miejsce na północnym Mazowszu. Omówione zostaną też miejsca pamięci: pomniki, kapliczki, zbiorowe groby i mogiły związane z walkami, które rozsiane są w wielu miejscowościach Mazowsza. Ważnym punktem lekcji będzie omówienie postawy 36 ciechanowskich harcerzy, w tym Mieczysława Kurzypińskiego, którzy podporządkowali się rozkazom Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego i stawili się w Warszawie, aby bronić stolicy. Nie zabraknie też informacji o walkach w okolicach Ciechanowa i w samym mieście oraz o zniszczeniu radiostacji, co bezpośrednio wpłynęło na pozbawienie wojska bolszewickie łączności i na wynik Bitwy Warszawskiej. Nie bez znaczenia był udział 203. Ochotniczego Pułku Ułanów w tym wydarzeniu. Podczas lekcji wspomnimy też postaci dowódców i żołnierzy, którzy walczyli w wojnie 1920 roku, m.in. generała Władysława Sikorskiego, majora Zygmunta Podhorskiego, czy Higina Olszewskiego – żołnierza ochotnika, ziemianina spod Ciechanowa, który został ranny w bitwie pod Strzegowem i zmarł w wyniku zadanej rany. Uczniowie poznają także miejscowości, gdzie toczyły się walki 1920 roku, a które umieszczone zostały na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Na koniec wezmą udział w quizie i zwiedzą wystawę poświęconą tym wydarzeniom, której otwarcie jest planowane w placówce.

Lekcja muzealna przygotowana przed edukatorów z Muzeum Szlachty Mazowieckiej będzie doskonałą okazją, aby poznać wydarzenia roku 1920 na północnym Mazowszu i włączyć się w obchody 100.rocznicy Bitwy Warszawskiej.

 

opracowała:
Barbara Tokarska-Wójciak

Udostępnij na: