Rodem z ziemi ciechanowskiej – zaproszenie na spotkanie

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza na spotkanie z cyklu  „Rodem z ziemi ciechanowskiej ” – z Państwem Marią i Markiem  Rzeszotarskimi  z Sulejówka, absolwentami ciechanowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, które odbędzie się 14 czerwca (piątek) 2022 r. o godz. 12:00 w budynku ekspozycyjnym muzeum przy ul. Warszawskiej 61.

Celem cyklu są spotkania z ludźmi nieprzeciętnymi, zasłużonymi dla kraju na niwie naukowej, kulturalnej, społecznej i innej, wywodzącymi się z ziemi ciechanowskiej.

Gośćmi spotkania będą Maria i Marek Rzeszotarscy z Sulejówka, absolwenci ciechanowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.  Marek Rzeszotarski, ur. w 1948 r. w Ciechanowie, germanista,  polski urzędnik i dyplomata, konsul RP w Hamburgu w latach 1991-1995, syn Marka Rzeszotarskiego (1903-1971) ostatniego  adiutanta 11 Pułku Ułanów, rotmistrza Armii Krajowej, majora Polskich Sił Zbrojnych, dowódcy zgrupowania Żmija w Powstaniu Warszawskim i Lucyny Rzeszotarskiej (1918-1991), wieloletniej Dyrektor Technikum Ekonomicznego w Ciechanowie  w latach 60/70. XX w.

Maria Rzeszotarska, ur. w 1952 r. w Ciechanowie, absolwentka również LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, jak też Handlu Zagranicznego na SGPiS (obecnie SGH). Córka Stanisława Korczyca (1906-1977), ur. w Mińsku Litewskim w rodzinie ziemiańskiej, absolwenta Uniwersytetu Stefana Batorego we Wilnie (matematyka we wspomnianym ciechanowskim Liceum przed wojną i kilka lat po wojnie)  i Marianny Korczyc (1908-1993), ur. w Gogolach Wielkich  pod Ciechanowem, w rodzinie ziemiańskiej, absolwentki Wydziału Filozoficznego na UW, wieloletniej nauczycielki   historii w/w ciechanowskim  LO.

Spotkaniu będzie towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów  LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.

Koordynator przedsięwzięcia – Bogumiła Umińska

Udostępnij na: