Rewitalizacja Zamku Książat Mazowieckich

7 maja 2008 r. odbyło się w Ciechanowie wyjazdowe posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej. 7 maja 2008 r. z inicjatywy Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków Tomasza MERTY odbyło się w Ciechanowie wyjazdowe posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej . Komisja w składzie: prof Andrzej Koss- wiceprzewodniczący, dr Bożena Zimnowoda-Krajewska i dr inż. Stanisław Karczmarczyk zwiedziła Zamek Książąt Mazowieckich . Następnie w siedzibie Muzeum odbyło się pod przewodnictwem ministra spotkanie i dyskusja w sprawie narosłych kontrowersji wokół rewitalizacji zamku. Dla większości gości była to pierwsza styczność z zabytkiem. Pan minister Tomasz Merta przedstawił swoje wątpliwości i uwagi co do idei projektu rewitalizacji a prof. Andrzej Koss zastrzeżenia natury konserwatorskiej. Już w początkowej fazie dyskusji najważniejsze zarzuty Głównej Komisji Konserwatorskiej (kwestie konstrukcyjne i brak programu edukacyjnego) zostały rozwiane przez projektanta dra Marka Kleczkowskiego. Jak wynikło w trakcie dyskusji większość uwag i pytań wynikała z niekompletnej i niepełnej dokumentacji projektowej jaką dysponowała Główna Komisja Konserwatorska. Dużo czasu poświęcono kwestiom plastycznym projektu. zobacz galerię

Udostępnij na: