Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur – Etap I

RPO_logo_www.jpg Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur – Etap I
Przedsięwzięcie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania projektu ”Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I) współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PRIORYTETU VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.1 „Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013″.

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
znajdują się na stronie: czytaj dalej

Co z zamkiem?

zobacz galerię

tablica_promocyjna_strona.jpg

2 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Kultura” Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (Etap I)”. Inwestycja obejmuje:
1)Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu ww. inwestycji, w tym współpraca z autorem projektu „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie”, architektem Markiem Kleczkowskim w zakresie aktualizacji projektu i dodatkowych opracowań.
2 nadzór inwestorski nad realizacją umowy,
3)rozliczenie inwestycji oraz
4)promocję projektu zgodnie z zasadami opisanymi w umowie o dofinansowaniu projektu, wyciąg z umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

I Etap inwestycji obejmuje:
a) Prace konserwatorskie:
– mur wschodni do lica fasady Domu Dużego
– mur południowy
– mur zachodni do lica fasady Domu Dużego
– obie wieże

b) Prace budowlane:
– Dom Mały
– Toalety pod dziedzińcem

c) prace archeologiczne wynikające z inwestycji.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie jest wpisany do Księgi Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod nr A-81.

Udostępnij na: