Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich

08.11.2006r.