realizacja zadań w 2016 roku

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuje, że dzięki dofinansowaniu w 2016 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przystąpiło do realizacji następujących zadań:
1.  Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.
2.  Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.
3.  Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja- badań naukowych.
4.  Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Udostępnij na: