PRZEKAZANIE SZTANDARU

Historyczny sztandar wrócił do Ciechanowa – pierwszy sztandar Hufca Związku Harcerstwa Polskiego z 1916 roku.

W 90 rocznicę ciechanowskiego harcerstwa i w pierwszych dniach drugiego stulecia Światowego Skautingu w starym grodzie Cie-chanów 29 sierpnia 2007 roku w obecności władz miasta i powiatu przedstawiciele rodziny Gołębiowskich w osobach Jakub Sobótka,
Wolanowska Agnieszka, Pomieciń-ska Elżbieta uroczyście przekazali Kręgowi Starszyzny Harcerskiej „Lamus”, a za ich pośrednictwem Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Sztandar ciechanowskich drużyn harcerskich z 1916 roku, który w czasie okupacji hitlerowskiej z narażeniem życia był przez tę ro-dzinę ukrywany.

Na uroczystość przekazania sztandaru w ciechanowskim Muzeum Szlachty Mazowieckiej zebrali się ciechanowscy hrcerze, weterani, dawni harcerze instruktorzy. Moment przekazania sztandaru uwieńczył usilne starania Kręgu Starszyzny Harcerskeij „Lamus”, o jego powrót do Ciechanowa. Uroczystość przekazania odbyła się 29 sierpnia 2007 r.
Przekazania sztandaru dokonali członkowie rodziny Gołębiowskich :Elżbieta Pomianowska, Agnieszka Wolanowska i Jakub Sobótka z Trójmiasta, którzy przechowywali ów symbol.
Sztandar ufundowało społeczeństwo Ciechanowa ciechanowskim harcerzom, zaraz po dekrecie wydanym przez niemieckiego gubernatora terenów okupowanych generała Hansa von Beselera, zezwalającym na działalność polskich drużyn skautowych.
Dziejowe zwieruchy, jakim był poddany naruszyły jego sztandarową materię. Jest on bardzo zniszczony, ale da się go uratować. Dyrektorka Muzeum – Hanna Długoszewska-Nadratowska zapowiedziała, że natychmiast zostanie poddany konserwacji i dpopiero po niej będzie eksponowany.

zobacz galerię

 

Udostępnij na: