PROMOCJE

2007 r.

1. Promocja książki Jana Korzybskiego „Półwiecze Towarzystwa

Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 1957–2007”

2. Promocja książki pani Lucyny Janikowej „Nieodrodna córka”

3. Promocja książki Stanisława Załuskiego „Wygnanie z Arkadii”

4. Promocja ksiązki T. Kaczorowskiej . „Córka mazowieckich

równin czyli Maria Skłodowska – Curie z Mazowsza”.

5. Promocja książki „Aktywność kulturalno-oświatowa

mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku” (materiały

z konferencji naukowej w Gołotczyźnie w dniu 20.06.2007 r.)

Udostępnij na: