Promocja polsko-niemieckiego tomiku poezji Hanny Jadwigi Sobiech

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Oddział Ciechanowski Autorów Polskich zaprasza 16.03.2018r. o godz.17:00 do Budynku ekspozycyjnego muzeum przy ul.Warszawskiej 61, na promocję polsko-niemieckiego tomiku poezji ostrołęckiej  poetki Hanny Jadwigi Sobiech pt: ”Aż do świtu” w tłumaczeniu Jana Stanisława Meissnera.

W części muzycznej spotkania zapraszamy na występ: Adama Wełny – studenta Germanistyki w Olsztynie, pochodzącego z Ciechanowa: muzyka, gitarzysty, a także kompozytora i sesyjnie działającego muzyka.

Hanna  Jadwiga Sobiech z Pszczółkowskich -polonistka i logopeda, urodzona w Grudusku pow. Ciechanów. Absolwentka Wydziału Polonistyki UW i Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim .Poetka i animatorka kultury. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. Współorganizator i prezes Ostrołęckiego Klubu Literackiego OsKaL .Jako poetka zadebiutowała na łamach Plener Kurpiowski Ostrołęka 2010.Laureatka konkursów literackich m.in. dwie pierwsze nagrody w edycji I i VIII w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Conradki”(2017),druga nagroda w  Konkursie Jednego Wiersza w Świętojańskiej Nocy Poetów  w Ciechanowie (2014) i trzecia nagroda w  VI Mazowieckim Konkursie Literackim (2012).Otrzymała również w latach (  2013 -2017) pięciokrotne wyróżnienia w w/w konkursach.  Jej  poezja znajduje się w roczniku Przydroża (2016), na łamach wydawnictw pokonkursowych  Mazowieckich Konkursów Literackich (2012 – 2017), w publikacjach Plenerów Kurpiowskich (2010 -2016) oraz w zbiorach poezji członków Klubu OskaLZe Studziennej. Poezja i proza członków Klubu (2013),Kawiarniane strofy (2014),Wypisz wymaluj Ostrołęka (2015) W  labiryntach pamięci (2016)). Tekst wspomnieniowy zamieściła w Ostrołęka pełna wspomnień. Zeszyt 2 (2013). Wydała trzy własne tomiki poetyckie: Ich dwoje(2012) i Czekoladowe niebo (2017) oraz „Aż do świtu” – Bis zum Morgengrauen”(2018)
Jej poezja jest tłumaczona na język niemiecki.

Udostępnij na: